FAQs Complain Problems

७५/७६

सुरुङ्गा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयले मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराई दिनु हुन् बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

सुरुङ्गा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयले डुम एवम् मेस्तर(हल्खोर) जातिको विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन् बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

सुरुङ्गा न.पा. को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राज कुमार दास सर र सह-लेखापाल श्री राजेन्द्र ढुङ्गाना सर को बिदाइको केहि झलकहरु !!