७५/७६

तलब भत्ता सम्बन्धको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने

दस्तावेज: 

वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति(शैक्षिक सत्र २०७५) क लागि निवेदन दिने बारेको सूचना !!!

दस्तावेज: 

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा योजनाहरुको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा

Pages