FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुरुङ्गा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयले मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराई दिनु हुन् बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

सुरुङ्गा न.पा. को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राज कुमार दास सर र सह-लेखापाल श्री राजेन्द्र ढुङ्गाना सर को बिदाइको केहि झलकहरु !!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जरुरी सूचना !!!

दस्तावेज: