FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री मुक्तिनाथ चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राज कुमार दास सर लगायतका पदाधिकारीहरु स्वास्थ्य चौकी मलहनमाको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुदै गर्दाको दृष्य