FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा दिवसको उपल्क्ष्यमा भएको कार्यक्रमको केही झलकहरु !

विद्यालयको लेखापरीक्षणको लागि आशय पत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

सुरुङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोलाहरुको बगरबाट ढुङ्गा,गिट्टी र बालुवाको ठेक्का बन्दोबस्तीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान् सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!