FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सुरुङ्गा नगरपालिकामा लाग्ने हाटबजारहरुको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना !!!

आ.व. २०७५/०७६ मा ढुंगा,बालुवा,गिट्टी उत्त्खनन तथा संकलन कर दस्तुर उठाउने प्रयोजनार्थ ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरखास्त आहावानको सूचना