FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७५/०७६ मा ढुंगा,बालुवा,गिट्टी उत्त्खनन तथा संकलन कर दस्तुर उठाउने प्रयोजनार्थ ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरखास्त आहावानको सूचना

हाटबजार तथा पोखरीहरूको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी प्रकाशित अन्तिम नतिजा !!!