ताजा सूचना तथा जानकारी


सुरुङ्गा नगरपालिकाले मिति २०७५/०६/०१ गते बाट सम्पत्ति कर (मालपोत सहितको सम्पत्ति कर) लिने व्यवस्था गरेको छ |जसमा फुसको घरको रु. ५०|- प्रति वर्ष,अर्धपक्की घरको रु. १००|- प्रति वर्ष तथा RCC घरको ५० पैसा प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष रहेको छ |यस सुरुङ्गा नगरक्षेत्र भित्रको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग तथा गाईघाट सडकको दायाँ बायाँ ८२ फिट भित्र बनाइएका घर,टहरा,पसल,थुपारिएका निर्माण सामाग्रीहरु ,विभिन्न कम्पनीका बोर्डहरु आदि हटाउन अनुरोध गरिन्छ |यस सुरुङ्गा नगरक्षेत्र भित्रका सडकहरु मध्ये नगर स्तरको सडक भए ३0 फिट र वडा स्तरको भए २० फिट भित्र बनाइएका घर टहरा,पसल थुपारिएका निर्माण सामाग्रीहरु ,विभिन्न कम्पनीका होर्डिंग बोर्डहरु आदि तुरन्त हटाई सडक क्षेत्र खाली गरिदिनक लागि अनुरोध गरिन्छ |नगरपालिकाबाट नक्शा पास गराई मात्र घर निर्माण थालनी गर्न अनुरोध गरिन्छ |नक्शा पास नगराई घरको निर्माण कार्य थालनी गरे रोक लगाई भत्काउन सक्ने व्यहोरा समेत् सुचित गरिन्छ |स्थानीय रुपमा उत्पादन गरिने घरेलु रक्सी(जाँड)उत्पादन गर्न सक्त मनाही गरिएको छ साथै मदिरा पसलहरु ८:३० बजे पश्चात पूर्ण रुपमा बन्द गर्न हुनको लागि सुचित गरिन्छ |उत्पादन गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ |यस नगर क्षेत्र भित्र डी.जे. बाजा,माइक ठुलो स्वरमा बजाउन सक्त मनाही गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ |यस नगर क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका तथा संचालन गर्ने जुनसुकै प्रकृतिका व्यापार व्यवसायी नगरपालिकामा अभिलेखीकरण गराई मात्र व्यवसाय संचालन गर्न सुचित गरिन्छ |सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न सक्त मनाही गरिएको छ |छाडा गाई,भैसी,सुँगुर,बाख्रा आदि चौपाया वस्तुहरु जथाभावी सडकमा नछोडी दिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ |चर्पीमा नै दिसा पिसाब गर्ने बाणी बसालौ |बाल बिबाह,बहु बिबाह कानूनी अपराध हो |कसैले बाल विवाह,वहु विवाह गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ |