FAQs Complain Problems

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा योजनाहरुको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा

वडा न. १वडा न. २ aवडा न. २ b
वडा न. ३वडा न. ४वडा न. ५ a
वडा न. ५ b वडा न. ६वडा न. ७
वडा न. ८वडा न. ९वडा न. १०
वडा न. ११

आर्थिक वर्ष: