FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/20/2021 - 10:10

खुल्ला दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/07/2021 - 14:28

सडक सोलार बत्ती र ह्युम पाइप खरीद कार्यको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/27/2020 - 12:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/18/2020 - 10:07 PDF icon Bol patra swikriti.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/18/2020 - 10:05

Surunga Municipality invites sealed bids for the installation of solar street light

७७/७८ 12/06/2020 - 10:05

Surunga Municipality invites sealed bids from nepalese eligible for the construction of projects:-

७७/७८ 11/27/2020 - 10:02

सडक सोलार बत्ती जडान खरीद कार्य र ह्युम पाइप जडान खरीद कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान

७७/७८ 11/26/2020 - 10:07 PDF icon swikrit.pdf

Surunga Municipality invites sealed Quatation from nepalese eligible for the following construction

७७/७८ 11/23/2020 - 10:00

Surunga Municipality invites sealed Quatation of projects works as listed below:

७७/७८ 11/19/2020 - 10:01

Pages