FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 09/02/2023 - 12:57

नदीजन्य पदार्थ सङकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सन्सोधन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/21/2023 - 16:28

नदीजन्य पदार्थ सङकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सन्सोधन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/16/2023 - 11:29

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 08/07/2023 - 10:15

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 07/29/2023 - 14:35

दरभाउ पत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 07/27/2023 - 14:08

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 07/12/2023 - 17:29

विज्ञापन कर सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना !!!

७९-८० 06/24/2023 - 10:20

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 06/22/2023 - 15:19

Invitation for electronic bid for different types of following construction works:

७९-८० 05/30/2023 - 14:13 PDF icon final notice long.pdf, PDF icon notice short.pdf, PDF icon 2nd notice short -8-2.pdf, PDF icon 2nd notice-8-2.pdf

Pages