FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !!!

८०/८१ 07/02/2024 - 12:28

हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सुचना !!!

८०/८१ 06/20/2024 - 10:06

बङ्गैचामा फलेको आँप डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 05/31/2024 - 17:44

प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!

८०/८१ 05/14/2024 - 15:16 PDF icon पशुपन्छी-तथा-मत्स्य-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधी-२०७८_anusuchi2-3.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

८०/८१ 05/03/2024 - 10:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 02/25/2024 - 12:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 02/25/2024 - 11:58

invitation for electronic bids

८०/८१ 12/19/2023 - 12:30

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 09/02/2023 - 12:57

नदीजन्य पदार्थ सङकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सन्सोधन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/21/2023 - 16:28

Pages