FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Surunga Municipality invites electronic bids from eligible bidders for the costruction of 15 bedded hospital

७७/७८ 05/14/2021 - 09:12

औषधि आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र पेश गरेको बारे सूचना !!!

७७/७८ 05/11/2021 - 11:05

पावर टेलर सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेबारे सूचना !!!

७७/७८ 05/11/2021 - 09:45

Surunga Municipality invites following sealed bids

७७/७८ 05/08/2021 - 10:19

ल्याप्ट्प,प्रीन्टर र कम्प्युटर खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 04/23/2021 - 00:00

औषधि आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 04/21/2021 - 00:00

Invitation for bids

७७/७८ 03/14/2021 - 20:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/20/2021 - 10:10

खुल्ला दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/07/2021 - 14:28

सडक सोलार बत्ती र ह्युम पाइप खरीद कार्यको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/27/2020 - 12:20

Pages