FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 02/25/2024 - 12:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 02/25/2024 - 11:58

invitation for electronic bids

८०/८१ 12/19/2023 - 12:30

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 09/02/2023 - 12:57

नदीजन्य पदार्थ सङकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सन्सोधन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/21/2023 - 16:28

नदीजन्य पदार्थ सङकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सन्सोधन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/16/2023 - 11:29

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 08/07/2023 - 10:15

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 07/29/2023 - 14:35

दरभाउ पत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 07/27/2023 - 14:08

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 07/12/2023 - 17:29

Pages