FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
9852821980 सुरेश दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dahalsuresh77@gmail.com 9852821980
हिरा लाल राना नगर शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा 9852833399
इन्द्र प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा indrachy206@gmail.com 9804790347
उपेन्द्र कुमार चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.surungamun@gmail.com 9841533067
घनश्याम पोखरेल प्रशासकीय अधिकृत योजना शाखा 9842944877
हरिहर लाल चौधरी ना.सु प्रशासन शाखा 9852821840
संजय कुमार चौधरी सब-इन्जिनियर योजना शाखा 9841858511
प्रदीप कुमार यादव सव इन्जिनियर योजना शाखा 9842820616
टेक बहादुर खडका ना.सु जिन्सी शाखा 9842917993
सिता राम कार्की लेखापाल लेखा शाखा 9840442339/9852821841
हरि नन्दन राम कम्प्युटर अपरेटर ramharinandan2@gmail.com 9814775266
प्रदिप कार्की खरिदार राजश्व शाखा pradipkarki19970717@gmail.com 9864259759
दिपेन्द्र कुमार ओरग्यान सुपरभाइजर योजना शाखा 9814719619
अविनाश चौधरी एम आइ एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा ९८६००६३५५३