FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गजेन्द्र नाथ शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा gnsharma.np@gmail.com 9841237499
हिरालाल राना नगर शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ranahira68@gmail.com 9852833399
श्याम सुन्दर सिंह बरिष्ठ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ersundarshyam@gmail.com 9817316031
दशन चौधरी स्वास्थ्य प्रमुख स्वास्थ्य शाखा 9862998582
इन्द्र प्रसाद चौधरी इन्जिनियर (सूचना अधिकारी) योजना शाखा indrachy206@gmail.com 9804790347
उपेन्द्र कुमार चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधी शाखा ito.surungamun@gmail.com 9841533067/9813925262
सुधिर चौधरी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा 9841664334
रोसन चौधरी कृषि अधिकृत कृषि शाखा (शाखा प्रमुख) roshanchaudhary98059@gmail.com 9745825172
श्याम सुन्दर यादव सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sundar.ydv46@gmail.com 9815357417
प्रदीप कुमार यादव सव इन्जिनियर योजना शाखा 9842820616
टेक बहादुर खडका ना.सु जिन्सी शाखा 9842917993
सिता राम कार्की लेखापाल लेखा शाखा surungalekha653@gmail.com 9840442339/9852821841
रबेन्द्र चौधरी ना.सु योजना शाखा 9842867156
हरि नन्दन राम कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ramharinandan2@gmail.com 9814775266
खुम बहादुर खड्का आलेप लेखा शाखा 9842916437
रिंकु यादव महिला विकास निरीक्षक महिला विकास शाखा 9860503857
प्रदिप कार्की खरिदार राजश्व शाखा pradipkarki19970717@gmail.com 9864259759
संजिव कुमार झा उजुरी प्रशासक न्याय शाखा 9805923905
दिपेन्द्र कुमार ओरग्यान सुपरभाइजर योजना शाखा 9814719619
पुरुषोत्तम चौधरी एम आइ एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा 9807737348
अविनाश चौधरी एम आइ एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा ९८६००६३५५३
भुषण चौधरी अमिन नक्सा शाखा bhukuchy7@gmail.com 9841376754
मुना समाल खपांगी महिला विकास सहायक निरीक्षक महिला विकास शाखा 9849729893