FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण ७९-८० 08/29/2022 - 15:23 PDF icon RTI Surunga निकायको स्वरुप र प्रकृति २०८९।०३।३२.pdf
२०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ७८/७९ 05/28/2022 - 08:26 PDF icon 1653662699567_1653662688325_Mobile no.-converted (1).pdf
ठेक्का सम्झौता बाट खरीद ७८/७९ 02/09/2022 - 13:11 PDF icon प्रक्रिया ग२ः ठेक्का सम्झौताबाट खरीद.pdf
वार्षिक खरीद योजना ७८/७९ 02/09/2022 - 13:08 PDF icon प्रक्रिया ग१ः वार्षिक खरीद योजना.pdf
क्षेत्रगत योजना ७८/७९ 02/09/2022 - 13:07 PDF icon प्रक्रिया ख२ः क्षेत्रगत योजना.pdf
वार्षिक योजना तथा बजेट ७८/७९ 02/09/2022 - 12:50 PDF icon प्रक्रिया ख१ः वार्षिक योजना तथा बजेट.pdf
आवधिक योजना ७८/७९ 02/08/2022 - 11:59 PDF icon प्रक्रिया कः आवधिक योजना.pdf
संस्थागत/संरचनागत तथा कर्मचारीहरुको कार्य विवरण २०७८ ७८/७९ 09/05/2021 - 10:20 PDF icon कार्य विवरण .pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रोफाइल ७५/७६ 08/18/2019 - 15:21 PDF icon nagar bastugat bibaran 2075.pdf