FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान निकासा :कक्षा १ देखि १२ सम्म को हकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि

७९-८० 04/30/2023 - 14:22

सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७८/०७९ को अनुदान निकासा पत्रहरु

७९-८० 10/01/2022 - 11:00

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९

७९-८० 09/12/2022 - 16:57 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७९.pdf

आर्थिक ऐन २०७९

७९-८० 07/26/2022 - 10:34 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

शिक्षा तर्फ संशोधित बजेट २०७८-०७९

७८/७९ 12/07/2021 - 19:07 PDF icon शिक्षा बजेट.pdf

आय व्ययको विवरण २०७८-०७९

७८/७९ 10/29/2021 - 02:00

बिनियोजन ऐन २०७८/०७९

७८/७९ 09/22/2021 - 15:43 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

सामुदायिक विद्यालयका आ.व. 2077-078 का निकासा पत्रहरु !!!

७८/७९ 08/18/2021 - 11:53

आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८-२०७९

७८/७९ 07/15/2021 - 13:48 PDF icon आर्थिक एन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को वार्षिक बजेट विवरण

७७/७८ 11/22/2020 - 13:50 PDF icon budge bibaran2077-2078.pdf

Pages