FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९

७९-८० 09/12/2022 - 16:57 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७९.pdf

आर्थिक ऐन २०७९

७९-८० 07/26/2022 - 10:34 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

शिक्षा तर्फ संशोधित बजेट २०७८-०७९

७८/७९ 12/07/2021 - 19:07 PDF icon शिक्षा बजेट.pdf

बिनियोजित ऐन २०७८/०७९

७८/७९ 09/22/2021 - 15:43 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

सामुदायिक विद्यालयका आ.व. 2077-078 का निकासा पत्रहरु !!!

७८/७९ 08/18/2021 - 11:53

आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८-२०७९

७८/७९ 07/15/2021 - 13:48 PDF icon आर्थिक एन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को वार्षिक बजेट विवरण

७७/७८ 11/22/2020 - 13:50 PDF icon budge bibaran2077-2078.pdf

आर्थिक बिधेयक २०७७-२०७८

७७/७८ 07/09/2020 - 12:18 PDF icon arthik bidhwyak 2077-78.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनाएको बिधेयक २०७६/०७७

७६/७७ 08/18/2019 - 15:25 PDF icon arthik bidhwyak 2076-77.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५/२०७६ आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५

७५/७६ 08/28/2018 - 14:33 PDF icon आर्थिक बिधेयक.pdf

Pages