FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

एघारौ नगरसभाबाट आ.व. ०८०/८१ लागि स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरु

८०/८१ 09/05/2023 - 16:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०/०८१

८०/८१ 09/05/2023 - 15:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०/०८१

८०/८१ 06/26/2023 - 14:15 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान निकासा :कक्षा १ देखि १२ सम्म को हकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि

७९-८० 04/30/2023 - 14:22

सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७८/०७९ को अनुदान निकासा पत्रहरु

७९-८० 10/01/2022 - 11:00

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९/०८०

७९-८० 09/12/2022 - 16:57 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७९.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९/०८०

७९-८० 07/26/2022 - 10:34 PDF icon आर्थिक ऐन२०७९.pdf

शिक्षा तर्फ संशोधित बजेट २०७८-०७९

७८/७९ 12/07/2021 - 19:07 PDF icon शिक्षा बजेट.pdf

आय व्ययको विवरण २०७८-०७९

७८/७९ 10/29/2021 - 02:00

बिनियोजन ऐन २०७८/०७९

७८/७९ 09/22/2021 - 15:43 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

Pages