FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुरुङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 09/12/2022 - 17:04 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र ७९-८० 09/12/2022 - 17:00 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण ७९-८० 08/29/2022 - 16:14 PDF icon RTI Surunga निकायको स्वरुप र प्रकृति २०८९।०३।३२.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७९/८० ७९-८० 07/26/2022 - 10:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
सुरुंगा नगरपालिकाको शैक्षिक परिदृश्य 2078 ७८/७९ 07/05/2022 - 14:16 PDF icon शैक्षिक परिदृश्य.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको बाल अधिकार कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 06/01/2022 - 16:30 PDF icon BAL_ADHIKAR_KARYABIDHI.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ७८/७९ 04/18/2022 - 19:06 PDF icon 1650547074937_RTI Surunga निकायको स्वरुप र प्रकृति २०८९।१२।३०.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७८/७९ 02/21/2022 - 15:39 PDF icon Madhesh Province sewa subidha bidhyek.pdf
सुरुंगा नगरपालिकाको खरीद नियमावली २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 12:18 PDF icon Karid Niyamawali Surunga 2078 Rajpatra...pdf
नीतिगत निर्णय २०७८ ७८/७९ 09/22/2021 - 16:13 PDF icon नितिगत निर्णय ०७८।७९.pdf

Pages