FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नीतिगत निर्णय २०७८ ७८/७९ 09/22/2021 - 16:13 PDF icon नितिगत निर्णय ०७८।७९.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०७८ ७८/७९ 09/22/2021 - 15:48 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf
विनियोजित ऐन २०७८/०८९ ७८/७९ 09/22/2021 - 15:41 PDF icon बिनियोजन एेन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ ७८/७९ 09/22/2021 - 15:36 PDF icon आर्थिक एन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम मस्यौदा २०७७ ७७/७८ 04/04/2021 - 14:42 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम मस्यौदा २०७७ (1).pdf
सुरुंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 04/04/2021 - 14:21 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७७.pdf
शिक्षा सम्बन्धी सूचना तथा निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/04/2021 - 12:38 PDF icon जनसंख्या र निरक्षर २०७५.pdf, PDF icon विद्यालयगत वार्षिक निकासा २०७६-७७.pdf, PDF icon विद्यालयहरूलाई अनुदान खर्चसम्बन्धी निर्देशन २०७७ साउन.pdf, PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७७ (1).pdf, PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम मस्यौदा २०७७.pdf
आदेश प्रमाणीकरण ७४/७५ 03/11/2018 - 14:53 PDF icon आदेश प्रमाणीकरण २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्य बिधि ७४/७५ 03/06/2018 - 16:30 PDF icon नगरसभा संचालन कार्य बिधि.pdf
नगर कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 16:28 PDF icon नगर कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages