FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सामुदायिक विद्यालयका आ.व. 2077-078 का निकासा पत्रहरु !!!

७८/७९ 08/18/2021 - 11:53

आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८-२०७९

७८/७९ 07/15/2021 - 13:48 PDF icon आर्थिक एन सुरुङ्गा २०७८ Final.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को वार्षिक बजेट विवरण

७७/७८ 11/22/2020 - 13:50 PDF icon budge bibaran2077-2078.pdf

आर्थिक बिधेयक २०७७-२०७८

७७/७८ 07/09/2020 - 12:18 PDF icon arthik bidhwyak 2077-78.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनाएको बिधेयक २०७६/०७७

७६/७७ 08/18/2019 - 15:25 PDF icon arthik bidhwyak 2076-77.pdf

सुरुङ्गा नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५/२०७६ आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५

७५/७६ 08/28/2018 - 14:33 PDF icon आर्थिक बिधेयक.pdf

सुरुंगा नगरपालिकाको नगर उप-प्रमुख बाट प्रस्तुत आ.व. २०७४/०७५ को बजेट,निती तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/26/2018 - 11:56 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

सुरुंगा नगरपालिकाको नगर प्रमुख बाट प्रस्तुत आ.व. २०७४/०७५ को निती तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/26/2018 - 11:47 PDF icon सुरुंगा नगरपालिकाको नगर प्रमुख बाट प्रस्तुत आ.व. २०७४/०७५ को निती तथा कार्यक्रम

Pages