FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक सेन्सर बत्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

७८/७९ 10/07/2021 - 10:04

Surunga Municipality invites sealed Quatation from Nepalese eligible Bidders's for the construction of projects.

७८/७९ 10/07/2021 - 09:05

Invitation for sealed Quatation for the construction works

७८/७९ 10/05/2021 - 10:06

Surunga Municipality invites bids from nepalese eligible for construction works

७८/७९ 10/05/2021 - 09:55

Invitation for Bids for street light in the pole of surunga municipality

७८/७९ 09/07/2021 - 10:05

Invitation for Bids of supply,delivery, installation and modification of street lights.

७८/७९ 09/07/2021 - 10:02

सुरुङ्गा न.पा. अन्तर्गत पर्ने खोलानालाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 09/02/2021 - 11:10

ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा !!

७८/७९ 08/27/2021 - 10:00

हाट्बजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 08/15/2021 - 18:23

सुरुंगा नगरपालिका अन्तर्गतको हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 08/05/2021 - 14:26

Pages