FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधि आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 04/21/2021 - 00:00

Surunga Municipality invites following sealed bids for ward office construction work

७७/७८ 03/16/2021 - 09:56

Invitation for bids

७७/७८ 03/14/2021 - 20:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/20/2021 - 10:10

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/18/2021 - 00:00

खुल्ला दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 01/07/2021 - 14:28

सडक सोलार बत्ती र ह्युम पाइप खरीद कार्यको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/27/2020 - 12:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/18/2020 - 10:07 PDF icon Bol patra swikriti.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/18/2020 - 10:05

Surunga Municipality invites sealed bids for the installation of solar street light

७७/७८ 12/06/2020 - 10:05

Pages