FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी दरभाउपत्र आहवानको सूचना !!!

७८/७९ 01/24/2022 - 11:42

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी मिति परिवर्तन गरिएको बारे सूचना !!!

७८/७९ 01/12/2022 - 08:19

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 01/05/2022 - 19:42

पावर टेलर खरीद सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 12/12/2021 - 00:00 PDF icon tender.pdf

सुरुङ्गा २ न. वडाको बाउन्ड्रीवालको बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 11/17/2021 - 00:00

Invitation for electronic bids

७८/७९ 11/01/2021 - 19:03

उन्नत जातको गहुको बीऊ खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना!!!

७८/७९ 11/01/2021 - 18:31

मिति २०७८/०६/२१ मा प्रकाशित शिलबन्दी दरभाउपत्रको स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 11/01/2021 - 10:00

मिति २०७८/०६/१९ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 10/29/2021 - 00:00

सडक सेन्सर बत्ती जडान तथा खरीद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७८/७९ 10/11/2021 - 00:00

Pages