FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for electronic bids for Surunga Municipality Building

७९-८० 02/08/2023 - 13:50 PDF icon f36e48d3-9483-4e8b-b1a7-7d9fd994cf4b.pdf

बोलपत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७९-८० 11/03/2022 - 15:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७९-८० 10/12/2022 - 22:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 09/10/2022 - 11:16

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सूचना !!!

७९-८० 08/09/2022 - 16:48

हाट्बजारको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७९-८० 07/24/2022 - 16:52

हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७९-८० 07/15/2022 - 15:06

हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 06/30/2022 - 16:36

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 04/27/2022 - 10:15

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 03/30/2022 - 10:03

Pages