FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 11/14/2020 - 10:05

Surunga Municipality invites sealed bids of projects works as listed:

७७/७८ 11/14/2020 - 09:45

Surunga Municipality invites the sealed bids from nepalese eligible for the construction of projects works as listed below

७७/७८ 11/13/2020 - 10:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 11/11/2020 - 12:35 PDF icon AASHAY.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 11/11/2020 - 10:07

Surunga Municipality invites sealed bids for construction of projects

७७/७८ 10/08/2020 - 12:11

सवारी साधन खरीद कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 10/04/2020 - 18:43

सडक बत्ति जडान सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना

७७/७८ 09/27/2020 - 10:05

आन्तरिक आयको हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 09/17/2020 - 15:33

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 07/16/2020 - 10:01

Pages