FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 06/03/2021 - 17:38

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७७/७८ 05/19/2021 - 10:52

बोलपत्र स्वीकृत समबन्धी आशयको सूचना !!!

७७/७८ 05/19/2021 - 09:23

Surunga Municipality invites electronic bids from eligible bidders for the costruction of 15 bedded hospital

७७/७८ 05/14/2021 - 09:12

औषधि आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र पेश गरेको बारे सूचना !!!

७७/७८ 05/11/2021 - 11:05

पावर टेलर सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेबारे सूचना !!!

७७/७८ 05/11/2021 - 09:45

Surunga Municipality invites following sealed bids

७७/७८ 05/08/2021 - 10:19

Surunga Municipality invites following sealed bids for supply,delivery,installation and modification of street light

७७/७८ 05/04/2021 - 00:00

Surunga Municipality invites following sealed bids for construction work for following projects

७७/७८ 04/26/2021 - 00:00

ल्याप्ट्प,प्रीन्टर र कम्प्युटर खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 04/23/2021 - 00:00

Pages