FAQs Complain Problems

मेडपा सुरुङ्गाद्वारा सन्चालित सिलाइ कटाइ तालिमको समापन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको नगर प्रमुख ,नगर उपप्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य सहभागीहरु

जन प्रतिनिधि