FAQs Complain Problems

प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि विद्यालयहरुलाइ ICT सम्बन्धी उपकरणहरु विद्यालयहरुलाइ हस्तान्तरण गर्नुहुदै