FAQs Complain Problems

सुरुङ्गा नगरपालिकाद्वारा संचालित कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको लागी स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम