FAQs Complain Problems

८०/८१

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण २०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्त सम्म

दस्तावेज: 

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

आ.व. २०७९/०८० LISA को नतिजा सार्वजनिक

दस्तावेज: